UKÁZKA

VESELÁ JE DĚDINA. Lidová píseň z Podluží. Upravil J. Nečas

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, řídí Alois Fiala.

Zpívají Jaroslava a Jaroslav Vavrysovi

Foto J. Litomiský: BMV – Pavilon Z.

F 09*20384

Supraphon 1962