UKÁZKA

Ota Čermák: TATRANSKÉ PASTORALE.

Hraje Ota Čermák na elektrofonické varhany

Foto K. Neubert: Tatry – panorama.

F 09*20202

Supraphon 1962