UKÁZKA

Alexandrovov spevácky a tanečný súbor Červenej zástavy Sovietskej armády

Diriguje B.A. Alexandrov

E. Toman: SMER PRAHA

Svidník – památník Sovietskej armády