UKÁZKA

František Kmoch

Kmochova hudba ZV ROH Městského národního výboru v Kolíně

Kolíne, Kolíne. Pochod

Kolín nad Labem – gotický chrám sv. Bartoloměje

F-09*51878

Supraphon 1966