UKÁZKA
No playlist selected

Wiliam Bukový / Ludvík Aškenázy: MODRÉ PARAPLE. Foxtrot

Zpívá Josef Bek. Jiří Malásek s rytmickou skupinou

Foto J. Cmíral

Josef Bek

Fonokarta bez záznamu

F 09*32445

Supraphon 1964