UKÁZKA
No playlist selected

Robert Hrebenár / Vít Ilek: LÁSKAVÉ SLOVO. Foxtrot

Spieva Yvetta Simonová. Karel Vlach se svojím orchestreom.

Foto D. Klusák

SLIAČ

F-09*30443

Supraphon 1963