UKÁZKA

Příloha ke studii

Karel Sedláček – Antonín Sychra:

HUDBA A SLOVO Z EXPERIMENTÁLNÍHO HLEDISKA

Foto SHV: Záznam ukázek recitací věty z Janáčkovy „Její pastorkyně“ a “ Zápisníku zmizelého“

Vydalo Státní hudební vydavatelství k příležitosti XII. sjezdu KSČ

F-12*27484

Supraphon 1962