UKÁZKA

Domažlice sú pěkný městečko. Lidová píseň, upravil Zdeněk Bláha

Zpívají František Ladinský, Josef Široký a Jaroslav Horák.

Plzeňský lidový soubor, řídí Zdeněk Lukáš.

fotoJ. Hepner: Krojovaná skupina z Domažlic

F 09*20770

Supraphon 1962